14-16 балів - В. О. Сухомлинський Проблема розвитку здібностей особистості завжди була в центрі уваги фахівців різних...14-16 балів. У дитини багата фантазія. Вміло спрямована, вона прикрасить її життя, принесе багато радості їй та оточуючим.

9-12 балів. Дитина здатна фантазувати, але потребує стимулювання цих здібностей.

5-8 балів. Скоріше за все, дитина - реаліст. У певному сенсі це збіднює її життя. Потрібно пробудити в неї бажання фантазувати і роз­винути ці здібності.


^ ТЕСТ «САМООЦІНКА»


Мета: визначити сприйняття учнем власної особистості, особистісних цінностей та значимості в порівняні з іншими людьми.

^ Вік учнів: від 11 років.

Обладнання: аркуші паперу, на якому намальовано вісім кілець, олівці чи ручки.

Інструкція: учитель каже учневі: «Перед тобою рядок з восьми кілець. Познач ініціалами «своє» кільце та кільця інших людей (друзів, близьких родичів, учителя).

Обробка отриманих результатів.

Самооцінка учня визначається як сприйняття ним власної цінності, значимості в порівнянні з оточенням. Чим далі ліворуч розташовано особисте кільце учня, тим вища самооцінка цієї дитини.


^ ТЕСТ «КОМУНІКАТИВНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ»


Мета: визначити рівень комунікативних та організаційних здібностей учня.

Вік учнів: від 13 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має дати відповідь «так» чи «ні» на кожне запитання.

 1. Чи багато у тебе друзів, з якими ти спілкуєшся постійно?

 2. Тобі часто вдається схилити друзів до прийняття твоєї ідеї?

 3. Чи довго ти тримаєш образу?

 4. Чи важко тобі орієнтуватися у складній ситуації?

 5. Чи охоче ти заводиш нові знайомства?

 6. Чи подобається тобі займатися громадською роботою?

 7. Чи правда, що приємніше проводити час з книгою, ніж в компанії?

 8. Якщо на твоєму шляху до мети виникає перепона, ти легко долаєш її?

 9. Чи легко ти встановлюєш контакт з людьми, які набагато старші від тебе?

 10. Чи подобається тобі вигадувати та організовувати зі своїми друзями ігри та розваги?

 11. Тобі важко увійти в нову компанію?

 12. Ти часто дієш за правилом «Не роби сьогодні того, що можна зробити завтра»?

 13. Чи легко ти встановлюєш контакт з незнайомими людьми?

 14. Чи прагнеш ти добитися, щоб товариші діяли за твоїм планом?

 15. Чи важко тобі прижитися в новій компанії?

 16. Ти не конфліктуєш з товаришами через їхнє недотримання обіцянок?

 17. Чи стараєшся ти використати першу ліпшу нагоду, щоб познайомитися з новою людиною?

 18. Ти часто береш на себе ініціативу у вирішенні складних питань?

 19. Чи дратують тебе оточуючі, чи хочеш ти в такому випадку побути на самоті?

 20. Правда, що зазвичай тобі важко зорієнтуватися у незнайомій обстановці?

 21. Чи подобається тобі постійно знаходитись серед людей?

 22. Чи дратуєшся ти, якщо не вдається закінчити розпочату справу?

 1. Чи виникає у тебе відчуття незручності, ніяковіння, якщо приходиться проявляти ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною?

 1. Правда, що ти втомлюєшся від частого спілкування з друзями?

 2. Чи подобається тобі брати участь у колективних іграх?

 3. Часто ти проявляєш ініціативу під час вирішення питань, що стосуються твоїх друзів?

 4. Правда, що ти ніяковієш серед малознайомих людей?

 5. Правда, що ти рідко прагнеш довести власну правоту?

 1. Чи вважаєш ти, що оживити малознайому компанію доволі нескладно?

 1. Чи береш ти участь у громадській роботі свого класу?

 2. Чи намагаєшся ти обмежити спілкування лише кількома друзями, яким ти найбільше довіряєш і симпатизуєш?

 3. Правда, що ти намагаєшся відстояти власну думку, якщо вона не була прийнята друзями?

 4. Чи вільно ти почуваєшся в компанії незнайомих людей?

 5. Чи охоче ти берешся до організації та проведення заходу для своїх друзів?

 6. Чи правда, що ти почуваєшся ніяково, коли потрібно виступати у присутності великої кількості людей?

 7. Ти часто запізнюєшся на побачення, зустріч?

 8. Правда, що у тебе багато знайомих?

 9. Часто ти опиняєшся в центрі уваги своїх товаришів?

 10. Часто ти ніяковієш у присутності малознайомих людей?

 11. Правда, що ти почуваєшся ніяково в оточенні великої групи своїх товаришів?

Обробка отриманих результатів.

Підрахувати окремо кількість позитивних відповідей на парні та непарні запитання. Парні - комунікативні здібності, непарні - організаційні.

Результат звірити з таблицею.


Рівень

Комунікативні здібності

^ Організаційні здібності

Низький

Менше 9

Менше 11

Нижче за середній

10-11

12-13

Середній

12-13

14

Високий

14-15

15-16

Дуже високий

16-20

17-20


^ ТЕСТ «ТОВАРИСЬКІСТЬ У СПІЛКУВАННІ»


Мета: визначити рівень товариськості учня, його вміння спілкуватися з оточуючими, однолітками.

Вік учнів: від 12 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесу, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має дати відповідь «так» чи «ні» на кожне запитання.

 1. Тобі більше подобається слухати, ніж говорити?

 2. Ти завжди можеш знайти тему розмови з незнайомою людиною?

 3. Ти завжди уважно слухаєш співбесідника?

 4. Чи подобається тобі давати поради?

 5. Якщо тема розмови тобі не цікава, ти приховаєш це від співбесідника?

 6. Чи відчуваєш ти роздратування, коли тебе не слухають.

 7. У тебе є власна думка з будь-якого питання?

 8. Якщо тема розмови тобі не відома, чи продовжиш ти розмову?

 9. Тобі подобається бути в центрі уваги?

 10. Чи є хоча б три області, з яких ти володієш достатньо міцними знаннями?

 11. Ти гарний доповідач?

Обробка отриманих результатів.

Підрахувати позитивні відповіді на запитання 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (за кожну відповідь зарахувати учню 1 бал).

^ 3 та менше балів. Спілкуватися з такою людиною важко. Причиною цього можуть бути два фактори: або вона дуже нетовариська, мовчазна, або настільки любить поговорити, що оточуючі уникають спілкування із нею.

4-6 балів. Не дуже товариська людина, проте, як правило, уважний і приємний співрозмовник. Коли перебуває не в гуморі, то не вимагає від оточуючих підвищеної уваги.

7-9 балів. Дуже товариська людина, вміє сподобатись співрозмовнику, розважити друзів. Проте, у такої людини може виникати відчуття втоми від постійного спілкування.


^ ТЕСТ «ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО САМОРОЗВИТКУ»


Мета: визначити ступінь психологічного налаштування учня на розвиток власних здібностей та набуття нових знань.

^ Вік учнів: від 12 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має позначити знаком «+» або знаком «-» наявність чи відсутність у себе наведених нижче якостей.

 1. У мене часто з'являється бажання більше дізнатися про себе.

 2. Я вважаю, що мені не потрібно в чомусь змінюватись.

 3. Я впевнений у своїх силах.

 4. Я вірю, що все задумане мною, здійсниться.

 5. У мене немає бажання дізнатися про свої плюси та мінуси.

 6. У моїх планах, я частіше сподіваюсь на успіх, ніж на поразку.

 7. Я хочу краще та ефективніше працювати.

 8. Я вмію примусити себе, коли потрібно.

 9. Мої невдачі багато в чому пов'язані з невмінням щось робити.

 10. Я цікавлюсь думкою інших про мої якості та можливості.

 11. Мені важко самостійно досягти задуманого і виховати себе.

 12. У будь-якій справі я не боюся невдачі й помилок.

 13. Мої якості та вміння відповідають вимогам навчання.

 14. Обставини сильніші за мене, навіть якщо я дуже хочу щось зробити.

Обробка отриманих результатів.

Результати тестування звірити з ключем та підрахувати кількість відповідей, що співпали із ним.

Ключ до тесту:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

^ 10-14 відповідей співпадають з ключем: учень готовий до са­морозвитку, йому притаманні урівноваженість, самостійність, упев­неність.

6-9 відповідей співпадають з ключем: учень прагне більше дізна­тися про себе, випробувати свої можливості на практиці.

1-5 відповідей співпадають з ключем: учню потрібна допомога і підтримка дорослих, він не готовий до саморозвитку.


^ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНЯ


ТЕСТ «ЗДІБНОСТІ УЧНЯ»


Мета: виявити схильності учня до того чи іншого роду занять, рівень творчого розвитку, соціальні здібності.

Вік учнів: від 14 років.

Обладнання: роздруковані контрольні аркуші, олівці чи ручки.

Інструкція: учню видають розграфлений контрольний аркуш з номерами запитань, поруч із якими школяреві потрібно вписати знак «+», якщо відповідь позитивна, і знак«-», якщо відповідь негативна. Запитання зачитує вчитель.


^ Контрольний аркуш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


Чи правда, що в дитинстві ти дуже любив:

 1. Подовгу грати в рухливі ігри?

 2. Придумувати ігри й верховодити в них?

 3. Грати в шашки, шахи?

 4. Ламати іграшки, щоб подивитися, що в середині?

 5. Читати вірші або співати пісні?

 6. Розмовляти з незнайомими або ставити запитання?

 7. Слухати музику й ритмічно танцювати під неї?

 8. Малювати або спостерігати, як малюють інші?

 9. Слухати або складати казки, історії?

Чи подобається тобі нині:

 1. Займатися на уроках фізкультури або в спортивній секції?

 2. Добровільно брати на себе обов'язки організатора справи?

 3. Допомагати друзям розв'язувати математичні завдання?

 4. Читати про відомі відкриття й винаходи?

 5. Брати участь в художній самодіяльності?

 6. Допомагати іншим людям розбиратися в їхніх проблемах?

 7. Читати або дізнаватися щось нове про мистецтво?

 8. Займатися в ізостудії, мистецькому гуртку?

 9. Писати твори на вільну тему?

Чи одержуєш ти особливе задоволення:

 1. Від участі й боротьби в спортивних змаганнях?

 2. Свого вміння керувати людьми, розподіляти роботу?

 3. Розв'язування складних математичних завдань?

 4. Полагодження побутових електро- або радіоприладів?

 5. Гри на сцені?

 6. Спілкування з людьми?

 7. Знайомств із новими музичними інструментами, музичними творами?

 8. Відвідування художньої виставки?

 9. Переказу якоїсь події, прочитаного або побаченого?

Тебе часто тягне:

 1. До тривалих фізичних вправ?

 2. Справ у групі, що вимагають твоєї ініціативи або наполегливості?

 3. Розгадування математичних шарад?

 4. Виготовлення яких-небудь виробів (моделей)?

 5. Брати участь у постановці спектаклю?

 6. Допомогти людям, поспівчувати їм?

 7. Пограти на музичному інструменті?

 8. Помалювати фарбами або олівцями?

 9. Писати вірші, прозу або просто вести щоденник?

Ти можеш тривалий час:

 1. Займатися спортом або фізичною працею?

 2. Енергійно працювати разом з іншими?

 3. Займатися кресленням або шаховою комбінацією?

 4. Копатися в механізмах, приладах?

 5. Піклуватися про молодших, слабких або хворих людях?

 6. Думати про долі людей, героїв книг, що сподобалися?

 7. Виконувати музичні твори?

 8. Малювати, ліпити, фантазуючи при цьому?

 9. Готуватися до доповіді, повідомлення, твору?

Обробка отриманих результатів.

Кожний стовпчик контрольного аркуша характеризує один із напрямків розвитку здібностей особистості учня. При обробці даних підраховується сума позитивних відповідей у кожному стовпчику.

 1. - фізичні (спортивні) (1, 10, 19,28, 37);

 2. - організаторські (2, 11, 20, 29, 38);

 3. - математичні (3, 12, 21, 30, 39);

 4. - конструкторсько-технічні (4, 13, 22, 31,40);

 5. - емоційно-образотворчі (артистичні) (5, 14, 23, 32, 41);

 6. - комунікативні (6, 15, 24, 33, 42);

 7. - музичні (7, 16, 25, 34, 43);

 8. - художньо-образотворчі (8, 17 26, 35, 44);

 9. - філологічні (9, 18, 27, 36, 45).^ ТЕСТ «ТВОРЧІ СХИЛЬНОСТІ УЧНЯ»


Мета: визначити характер творчих здібностей учня.

Вік: 7-12 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має уважно прочитати кожне ствердження, обвести слово «так», якщо він згоден, слово «ні», якщо написане не співпадає з його думкою.

Так Ні 1. Я люблю складати власні пісні.

Так Ні 2. Я люблю гуляти один.

Так Ні 2. Мої мама й тато люблять грати із мною.

Так Ні 2. Я ставлю багато запитань.

Так Ні 2. Твір розповідей і казок — нікчемне заняття.

Так Ні 2. Я люблю, щоб у мене було тільки один або двоє друзів.

Так Ні 2. Я нічого не маю проти, якщо іноді змінюються правила гри.

Так Ні 2. У мене є кілька дійсно гарних ідей.

Так Ні 2. Я люблю малювати.

Так Ні 2. Я люблю справи, які важко робити.

Так Ні 2. Сонце на малюнку повинне бути завжди жовтим.

Так Ні 2. Я люблю розбирати прилади та іграшки, щоб зрозуміти, як вони працюють.

Так Ні 2. Мені більше за все подобається розфарбовувати малюнки розмальо-вок, ніж малювати самому.

Так Ні 2. Легкі загадки — найцікавіші.

Так Ні 2. Іноді тато або мама займаються чим-небудь разом зі мною.

Так Ні 2. Я люблю дізнаватися нове про тварин.

Так Ні 2. Мій тато любить робити що-небудь по господарству.

Так Ні 2. Я не люблю, коли інші діти ставлять багато запитань.

Так Ні 2. Важко знайти собі заняття, коли перебуваєш на самоті.

Так Ні 2. Мій тато вважає, що я зазвичай чиню правильно.

Так Ні 2. Я люблю розповіді про давнину.

Так Ні 2. Я охочіше граю в старі ігри, ніж у нові.

Так Ні 2. Якщо те, що я хочу зробити, виявляється важким, я відмовляюся від цієї ідеї й беруся за що-небудь інше.

Так Ні 2. Я завжди граю з друзями, один я не люблю грати.

Обробка отриманих результатів.

За кожну позитивну відповідь (обведене слово «так») нараховується 1 бал, за негативні відповіді (обведене слово –«ні») — 0 балів.

Увага! У пунктах 5, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 оцінювання проводиться у такий спосіб: за відповідь «так» нараховується 0 балів, а за відповідь «ні» - 1 бал. Це робиться тому, що у зазначених пунктах затверджується ознака, протилежна тій, що визначається. Схильність дитини до творчості складається з таких його якостей, як розмаїття інтересів, незалежність і гнучкість розуму, допитливість, наполегливість. Нарешті, істотне значення має й обстановка в родині дитини. Проаналізуємо ці якості.

^ 1. Розмаїття інтересів.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді учня в пунктах 1, 5, 9, 16, 21. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності розмаїтості інтересів дитини:

I ступінь 0-1 бал (слабко виражений);

II ступінь 2-3 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь 4-5 балів (явно виражена).

2. Незалежність.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. Кількість набраних балів відповідає рівню незалежності дитини:

I ступінь 0-1 бал (слабко виражений);

II ступінь 3-4 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь 5-6 балів (явно виражена).


9498785340217466.html
9498896591563744.html
9498962993426586.html
9499046120641462.html
9499178571664410.html